OT Equator četvorougaoni odvijač
January 11, 2021
Paralelometarski ključ standard
January 11, 2021
Show all

OT Equator livni set

Pojedinačni atečmen za supradentalne proteze
Proizvođač:  Rhein 83

Set sadrži:
• 2 LIVNE PATRICE
• 2 ČELIČNA KUĆIŠTA
• 4 RETENCIONE MATRICE (2 x PINK MEKANE, 2 x PROVIDNE STANDARDNE)