Nastavci za ultrazvučni skidač kamenca
November 21, 2018
Četka za čišćenje instrumenata
November 21, 2018
Show all

Woodpex III

Aparat za endodonciju, lokator vrha kanala korena zuba
Proizvođač:  Woodpecker

Apexlocator je prateća oprema u endodontskom lečenju putem merenja dužina apikalnih zuba, kao pomoć stomatologu da završi endodontsko lečenje. Opremljen jasnim svetlim LCD-om, jasna slika i različita boja jasno ukazuju na putanju igle. Napredna tehnologija merenja impendanse mreže višestruke frekvencije i automatska kalibracija obezbeđuje preciznost merenja. Pribor „Woodpex III“ može da se obradi u autoklavu pod visokom temperaturom i visokim pritiskom. Efikasno se izbegava unakrsna infekcija. Baterija se puni, nije potrebno stalno menjati baterije.