FLUOROGAL® MITE rastvor

Proizvodjač: Galenika

Rastvor srednje koncentracije fluorida (0,44 % -2 000 ppm F) za zaštitu zuba od karijesa

INDIKACIJE
2 x mesečno kod:
- dece u sklopu planiranog stomatoloðkog preventivnog programa
- dece i odraslih sklonih karijesu
- dece sa ortodontskim aparatima
- odraslih sa fiksnim ili parcijalnim mobilnim nadoknadama
- osoba sa preosetljivim, ogolišenim vratovima zuba
- osoba kod kojih je iz bilo kog razloga smanjeno lučenje pljuvačke

KARAKTERISTIKE
- povećava koncentraciju fluorida u pljuvački, na svim površinama 
  zuba, kao i na dentalnom plaku
- inhibiše proces deminaralizacije i stimuliše remineralizaciju
- štiti od karijesa
- proizvodi se u dve arome: jagoda - crveni i mentol - zeleni

Odgovara zahtevima standarda: ISO 10993; ISO 14971
PAKOVANJE:.

250 ml rastvora FLUOROGAL® MITE - crveni
250 ml rastvora FLUOROGAL® MITE - zeleni